ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

بیانیه آغازین میچل باچله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خطاب به سی‌ونهمین نشست شورای حقوق بشر

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
۱۹ شهریور ۱۳۹۷
نطق

این منبع به زبان فارسی در دسترس نیست.