بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

گفتگو منوتو با رویا برومند: مسئولان باید حواسشان باشد که قدرت ناامیدی مردم را دستکم نگیرند

منوتو
منوتو
۱۱ مرداد ۱۳۹۷

گزیده‌ی اظهارات رویا برومند، مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند، در گفت‌وگو با تلویزیون من و تو درباره اعتراضات جاری؛ ۱۰مرداد ۱۳۹۷ نظام ایران سال‌هاست که با معترضان خود برخورد حذفی می‌کند و به جای برقرار کردن دیالوگ با معترضان با سرکوب آنها هزینه‌های خود را زیاد می‌کند. در نظامی که مسئولان مردم را از خودشان بدانند، نیروی انتظامی امنیت معترضان را تامین می‌کند. این که در یک نظام نیروی انتظامی مردم را سرکوب می‌کند، نشان از این دارد که به مردم و به مشروعیت خودشان اطمینان ندارند. می‌گویند معترضان مشروعیت ندارند و اعتراضات وابسته به خارج است، در حالی که با رسانه‌های اجتماعی کنونی نمی‌توان اعتراض مردمی را پنهان کرد. هیچ مکانیسمی برای تقاضای اجازه مردم عادی که بخواهند اعتراضی را سازماندهی کنند، وجود ندارد. قانون هیچ چیزی را مشخص نکرده که مخالفان بتوانند حزب یا سازمان غیردولتی ثبت کنند و هیچ راهی ندارند که اعتراضشان را به خیابان بیاورند. این اعتراضات مدت‌های زیادی است که به طور روزمره در جریان است، دی ماه بیشتر شد، اما مدت‌هاست که به دلایل مختلف از جمله وضع اقتصادی نابسامان در جریان است. مردم عادی و این قشر از جامعه گروهی هستند که جمهوری اسلامی مدعی بود که طرفدارش هستند. این‌ها مردم عادی هستند و نشان می‌دهد که مردم دیگر صبرشان دارد به سر می‌رسد و وضعیت اقتصادی‌شان خیلی غیرقابل تحمل شده. مسئولان باید حواسشان باشد که قدرت ناامیدی مردم را دست‌کم نگیرند.