بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

زنان زندانی جامعه دراویش گنابادی از خدمات پزشکی محروم اند

عفو بین‌الملل
۴ خرداد ۱۳۹۷
اطلاعیه مطبوعاتی

عفو بین‌الملل امروز با انتشار بیانیه‌ای رفتار پزشک زندان  را با زنان درویش گنابادی که در زندان شهر ری نگهداری می‌شوند محکوم کرد. عفو بین‌الملل براساس گزارش‌هایی که دریافت کرده، اعلام کرد که مقامات زندان با جلوگیری از دسترسی این زندانیان عقیدتی به خدمات پزشکی و اذیت و آزار با دشنام‌های جنسیُ آنان را تحت فشار گذاشته اند. فیلیپ لوتر، مسئول بخش خاورمیانه و شمال افریقای سازمان عفو بین‌الملل اظهار داشت «عدم ارائه خدمات پزشکی به زندانیان غیرقانونی،‌ خشن و غیرانسانی است و می‌تواند مصداق اعمال شکنجه باشد. این زندانی عقیدتی اصولا نباید زندانی می‌شدند. اینکه مقامات ایران می‌خواهند این زندانیان را بیش از مرعوب و پریشان کنند، رقت انگیز است». دست کم ده تن از زنان جامعه دراویش گنابادی از ماه فوریه گذشته خودسرانه زندانی شده اند و بدون دسترسی به وکلای خود در شرایط غیرانسانی در زندان شهر ری به سر می‌برند.

نگاه کنید به متن کامل این بیانیه به زبان انگلیسی.