بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اسناد و مدارک رسمی

حکم مه‌آفرید امیرخسروی و دیگر متهمان این پرونده که به اتهام جرایم اقتصادی به اعدام محکوم شدند

شعبه ۱۳ دیوان عالی ایران / دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی
شعبه ۱۳ دیوان عالی ایران / دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی
۱ اسفند ۱۳۹۱
مدرک رسمی

متن فارسی این حکم را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید