ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

دسترسی به وکیل، یک موضوع حیاتی (ویدیو)

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
ویدئیومطابق قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی ایران، متهمان از حق داشتن وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه برخوردارند. وکلا می‌توانند با آگاهی بخشیدن به موکلانشان نسبت به حقوق قانونی، آنها را در جایگاهی برابر نسبت به دادستان‌ها، قضات و بازجویان قرار دهند