بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

مصاحبه با فولگانس ماساوه (ویدیو)

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۱ اسفند ۱۳۹۶
ویدئیو

با گذشت بیش از ۲۰ سال از آخرین حکم اعدام اجرا شده در کشور تانزانیا، فعالان حقوق بشر نسبت به از بین بردن مجازات اعدام از قوانین این کشور بسیار امیدوارند. فوگولانس ماساوه یکی از وکلایی است که در این زمینه فعالیت می‌کند