ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

مصاحبه با شریا رستوگی (ویدیو)

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
ویدئیودر سال ۲۰۱۳ میلادی، پژوهشگران دانشگاه ملی حقوق هندوستان تحقیقات جامعی درباره زندانیانی که در انتظار اعدام به سر می برند انجام دادند. محور این پروژه – که اولین پروژه در نوع خود است – به گفته تهیه کنندگان آن، "ارائه‌ شرح حال و تصویرِ اجتماعی- اقتصادیِ زندانیانی بود که در سراسر هندوستان در انتظار مجازات اعدام به سر می برند و نیز تشریح تعامل آنان با دستگاه قضایی در سطوح مختلف" می‌باشد.

شریا رستوگی، دانشجوی حقوق، در این پروژه شرکت داشت. در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۷ میلادی بنیاد عبدالرحمن برومند مصاحبه‌ای درباره این پروژه با وی انجام داد.