ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

مصاحبه با رشید ویلیامز (ویدیو)

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۳ فروردین ۱۳۹۷
مصاحبه

رشید ویلیامز، سرگرد نیروی زمینی ارتش و وکیل دعاوی در وزارت دفاع آمریکا است. او عضو یک تیم حقوقی‌ است که وکالت عمار البلوچی، تبعه پاکستانی که به دخالت در حملات ۱۱ سپتامبر متهم شده را بر عهده گرفته است.