ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

شواهد دیگری از بدرفتاری هولناک با زنان مدافع حقوق بشر در زندان شهر ری

عفو بین‌الملل
۱۸ اسفند ۱۳۹۶
اطلاعیه مطبوعاتی

عفو بین‌الملل بار دیگر خواهان آزادی فوری و بی قد و شرط آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی شد. مقامات زندان شهر ری ارتباط این دو مدافع حقوق بشر را با دنیای خارج به شدت محدود کرده اند. عفو بین‌الملل اعلام کرد که طبق گزارش‌هایی که از این زندان به دست ما رسیده است، مقامات ایران با بدرفتاری و برخوردهای خشن و غیرانسانی با این دو زندانی سیاسی، که اصولا به هیچ وجه نباید دستگیر می‌شدند، آنان را در درون زندان تحت فشار گذاشته اند. وکیل این دو مدافع حقوق بشر، به انتقال غیرقانونی آنان به زندان شهر ری رسماْ به دادستان تهران اعتراض کرده است. دادستان در پاسخ گفته است که قانونی یا غیرقانونی، این دو نفر باید باقی محکومیت‌شان را در این زندان سپری کنند. نگاه کنید به متن کامل این بیانیه به زبان انگلیسی.