بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

شکنجه و بدرفتاری، دو جوان مدافع حقوق بشر، شیما بابایی و همسرش داریوش زند را تهدید می کند

عفو بین الملل
۴ اسفند ۱۳۹۶
فراخوان/اقدام فوری

عفو بین الملل اعلام کرد که خطر شکنجه شیما بابایی و همسرش داریوش زند را که علیه حجاب اجباری فعالیت می کنند تهدید می کند.  این دو زندانی که سه هفته پیش در جریان اقدامی مسالمت آمیز توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند، بدون دسترسی به خانواده و یا داشتن وکیل مدافع، در زندان اوین به سر می برند.  عفو بین الملل با ابراز نگرانی از وضعیت این مدافعان حقوق بشر و تأکید بر حق انتخاب پوشش، خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط کلیه زندانیانی شده است شده است که به طور مسالمت آمیز از حقوق انسانی خود و حق انتخاب پوشش دفاع می کنند.