ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ابوالفضل نادری که در 16 سالگی دستگیر شد، در آستانۀ اعدام است

عفو بین الملل
۱۹ بهمن ۱۳۹۶
فراخوان/اقدام فوری

ابوالفضل نادری در زندان اراک در آستانۀ اعدام است. او که در 16 سالگی دستگیر شده بود، در محاکمه ای ناعادلانه و برپایۀ اعترافاتی که زیر شکنجه کرده بود محکوم به اعدام شد. عفو بین الملل براساس گزارش های دریافتی اطلاع یافت که از دو هفته پیش او را به سلول انفرادی منتقل کرده اند تا حکم اعدام او را به اجرا درآورند. این نوجوان که اکنون 22 سال دارد، همواره بر بیگناهی خود پافشاری کرده است. او بارها اعلام کرده که زیر شکنجه در زندان مجبور به اعتراف شده است. عفو بین الملل از مقامات ایران می خواهد که حکم اعدام او را لغو کنند و پس از تحقیقاتی بی طرفانه محاکمه ای عادلانه و با رعایت قانون برگزار نمایند. عفو بین الملل یادآوری کرده است که جمهوری اسلامی نباید تعهدات بین المللی خود را همچنان نقض کند و افراد زیر 18 سال را اعدام نماید.