بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

رامین حسین پناهی در محاکمه ای ناعادلانه محکوم به اعدام شد

عفو بین الملل
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
فراخوان/اقدام فوری

عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که رامین حسین پناهی، که از 27 ژانویه در اعتراض به محاکمه ناعادلانه و حکم صادر شده در اعتصاب غذا به سر می برد، به سلول انفرادی انتقال یافت. محکومیت او ناقض قوانین بین المللی است و باید لغو شود. مأموران وزارت اطلاعات در 31 ژانویه در زندان به او گفتند که اگر در مصاحبه تلویزیونی اعتراف کند و احزاب کردستان را «تروریست» بنامد، حکم او به حبس ابد تقلیل خواهد یافت. زمانی که رامین تن به پشنهاد آنان نداد، به او گفتند که با جانت بهای این نافرمانی را خواهی داد. نگاه کنید به متن کامل این بیانیه به زبان انگلیسی.