بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان‌های دیگر

حقوق متهم، حقوق به زبان ساده

عبدالفتاح سلطانی، مهناز پراکند
دویچه وله فارسی
۱۷ آبان ۱۳۸۹
دفترچه

این منبع را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید