بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

راهنمای روش‌های کاربردی حمایت حقوقی از افراد در معرض مجازات اعدام

ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام
ترجمه‌ای از بنیاد عبدالرحمن برومند (۱۳ آذر ۱۳۹۶)
۱۲ فروردین ۱۳۹۲
فصل کتاب

فصل دوم این کتاب راهنما را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید. در آینده بنیاد عبدالرحمن برومند سایر فصول این منبع را در اختیار عموم قرار خواهد داد.