ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش اوت ۲۰۱۷ گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل
سازمان ملل متحد/ ترجمه تاثیر برای ایران
۲۳ مرداد ۱۳۹۶
گزارش

 متن فارسی این گزارش را به صورت پی دی اف بخوانید