بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

تشکیل حدود 720 هزار پرونده قضایی در مازندران طی سال گذشته

زهره کرمی
ایرنا
۹ تیر ۱۳۹۶
مقاله از روزنامه

ساری - ایرنا - معاون قضایی دادگستری مازندران گفت که پارسال در این استان 719 هزار و 288 پرونده قضایی تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام سید خلیل اسماعیل نژاد پیش از خطبه نماز جمعه ساری افزود : 27 هزار و 596 پرونده از این تعداد مربوط به هتگ حرمت و بی احترامی بوده است.

وی 26 هزار و 637 فقره پرونده قضائی سال گذشته در مازندران را مربوط به سرقت اعلام کرد و گفت که 20 هزار فقره پرونده هم بابت عدم پرداخت بدهی در دادگستری استان تشکیل شد.

اسماعیل نژاد گفت : پارسال همچنین هشت هزار و 792 پرونده برای کلاهبرداری و بیش از هشت هزار فقره پرونده هم در باره خیانت در امانت در دادگاههای استان باز شد.

استان مازندران بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در کشور حدود سه میلیون و 300 هزار نفر جمعیت دارد. اگر هر پرونده ای تنها یک شاکی و متشاکی داشته باشد، آمار پرونده های تشکیل شده در دادگستری به معنای درگیری حدود نیمی از جمعیت استان با این پروندهاست .

** درک نادرست از اسلام، منشاء جرایم

معاون قضائی دادگستری مازندران گفت که دادگاههای استان در این مدت برای اجرای عدالت به اندازه میلیاردها تومان جریمه نقدی، دیه وصدها هزار ضربه شلاق حکم صادر کردند.

وی برگشت صدها هزار متر مربع زمین تصرفی به صاحبان اصلی را از دیگر نتایج تشکیل پرونده و صدور احکام قضائی دانست و افزود که در این مدت دستیازی به بیت المال هم به حد اقل رسیده است.

اسماعیل نژاد با ابراز تاسف از افزایش روز افزون ارتکاب به جرم و جنایت، نبود درک درست از اسلام را مهم ترین علت در این زمینه برشمرد و گفت : در استانی که پیشینه علوی دارد و علمای گرانقدری را در خود پرورش داده است، چنین معضلی می تواند ننگ باشد.

وی افزود: جامعه شناسان و نظریه پردازان بر این اعتقادند که از بین بردن فکر گناه نیازمند سه نسل است، در حالی که در شرع اسلام این مهم با توسل به قرآن کریم و رهنمودهای بزرگان دین، تنها در یک نسل ممکن می شود.

معاون دادگستری مازندران یاد آور شد : آ نزمان که جهان دچار جهل و خاموشی بود و مردان با محارم خویش زنا می کردند، پیامبر اکرم (ص) به وسیله کتاب آسمانی مردان بزرگی همچون علی (ع)، سلمان، مقداد، ابوذر و دیگر بزرگان را تربیت کردند و نور معنویت را در دل مومنان برافروختند.

وی برخی گمانه زنی ها در باره نقش بیسوادی و بیکاری در ارتکاب جرایم را نادرست دانست و توضیح داد : هم اکنون شماز زندانیان زندان های مازندران هفت هزار و 428 نفر است که تنها 22 درصد آنان بیسواد و 16 درصد بیکار هستند و می بینیم که بیسوادی و بیکاری نمی تواند عوامل مهمی در ارتکاب جرم باشد.

اسماعیل نژاد از تهاجم فرهنگی به عنوان عامل مهم ارتکاب جرم و گناه نام برد و گفت: دشمنان نظام الهی به وسیله اینترنت و ماهواره اهداف شومشان را در میان جوانان رواج می دهند.

وی ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، افزود: دشمنان کور دل در محاسباتی اشتباه اینگونه پنداشتند که با برداشتن ایدئولوگ می توانند ایدئولوژی را در کشور از بین ببرند.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309