بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

پس از ۴۰ روز اعتصاب غذا،‌ مقامات ایران مانع درمان آتنا دایمی می‌شوند

عفو بین‌الملل
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
اطلاعیه مطبوعاتی

عفو بین‌المل با انتشار بیانیه‌ای از خودداری مقامات ایران از بستری کردن آتنا دایمی در بیمارستان ابراز نگرانی کرد. حال این مدافع حقوق بشر که از ۴۰ روز بیش در اعتصاب غذا به سر می‌برد، رو به وخامت گذاشته و باید هرچه زودتر در بیمارستانی خارج از زندان تحت مداوا قرار گیرد. مدیر خاورمیانه و شمال افریقای سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که مقامات ایران با جلوگیری از بستری شدن آتنا دایمی با جان او بازی می‌کنند. نگاه کنید به متن کامل این بیانیه به زبان انگلیسی.