بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
راهنما برای ارسال گزارش نقض حقوق بشر به سازمان ملل متحد

فرم شکایت نزد گزارشگر ویژۀ اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه

سازمان ملل متحد\ ترجمه بنیاد برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۷ فروردین ۱۳۹۶
مدرک رسمی

گزارشگر ویژه دربارۀ اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه 

نمونه پرسشنامه‌‌ای که برای هرگونه شکایت نزد گزارشگر ویژه درباره‌ اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه باید تکمیل کرد

 

 

ملاحظات عمومی

  

گزارشگر ویژه می‌تواند در شرایط زیر اقدام کند:

 

الف) نقض حق حیات در زمینۀ مجازات اعدام. اگر مجازات اعدام ناشی از محاکمه‌ای ناعادلانه باشد، زمانی که حق فرجام‌خواهی، یا حق تقاضای عفو، تخفیف مجازات یا بخشودگی نقض شده باشد، گزارشگر ویژه می‌تواند وارد عمل شود. همچنین اگر شخص محکوم، صغیر، معلول روانی یا روان‌پریش، یا زن باردار یا مادر فرزندان خردسال باشد، گزارشگر ویژه می‌تواند اقدام کند.

 

ب) در شرایط تهدید به مرگ یا زمانی که زندگی و جسم و جان شخص در خطر است.

پ) فوت در زمان بازداشت.

ت) فوت ناشی از اعمال فشار مسئولان دولتی.

ث) فوت ناشی از حملات نیروهای امنیتی دولت، گروه‌های شبه نظامی، اشخاص غیرنظامی یا گروه‌هایی که با توافق ضمنی مقامات دولتی یا هر شخص دیگر وابسته به گروهای یادشده‌ عمل می‌کنند.

ج) نقض حق حیات در جریان نبردهای مسلحانه.

چ) هنگام اخراج یا بازگرداندن شخص به کشوری که در آن، زندگی او در خطر است.

ح) نسل کشی.

خ) عدم مجازات یا بی‌کیفری (نقض وظیفۀ دولت در انجام تحقیقات).

د) نقض حق قربانیان در مورد دریافت غرامت مناسب.

 

نشانی:

اطلاعات مربوط به موارد بالا را می‌توان به نشانی زیر ارسال داشت:

Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary, or Arbitrary Executions 
c/o OHCHR-UNOG, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Fax: (+41 22) 917 90 06 

or e-mailed to:
E-mail: urgent-action@ohchr.org

 

 

تذکر: هر جا که لازم می‌دانید، واژۀ «محرمانه» را در برابر آن بنویسید. توضیحات خود را در صورت کمبود جا، در صفحات دیگری ضمیمه کنید.

 

 1. هویت شخص ذینفع:

 

تذکر: اگر شکواییه‌ شما مربوط به چند نفر است، برای هر شخص پرسشنامه‌ا‌ی جداگانه پر کنید.

 

 1. نام خانوادگی
 2. نام
 3. جنس: مذکر ... مؤنث ....
 4. تاریخ تولد (یا سن)
 5. ملیت:
 6. وضعیت تأهل: (مجرد، متأهل، و ...)
 7. کارت شناسایی:

شماره ....................

صادره از ..........

تاریخ ................

 

 

 1. شغل و یا / فعالیت (مثال: سندیکایی، سیاسی، مذهبی، حقوق بشری/ همبستگی/ مدافع حقوق بشر): ……………………………………………………………………………
 2. نشانی: .....................
 3. آیا این شکواییه با موارد دیگر یا اشخاص دیگری نیز رابطه دارد؟ شرح دهید: .......................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

 

II- اطلاعات دربارۀ ماجرا:

 1. تاریخ:
 2. محل:
 3. ساعت:

 

 1. چگونگی ماجرا: در نوشتن جریان واقعه، لطفاً دسته بندی زیر را به کار بگیرید (با توضیح جزئیات):

 

الف) مجازات اعدام (برای مثال: به دنبال نقض حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه، قوانین مربوط به اعدام، اتهام، امکان استیناف، در شرف اعدام).

ب) خطر فوری نقض حق حیات (برای مثال: تهدید به مرگ، در معرض اخراج بودن یا بازگرداندنی که خطر مرگ دارد).

 1. پ) موارد دیگر (برای مثال: فوت به هنگام بازداشت، فوتی که می‌تواند در اثر اعمال فشار زیاده از حد مسئولان دولتی رخ دهد، فوت ناشی از حملات نیروهای امنیتی دولت، گروه‌های شبه نظامی یا دیگران، خودداری مقامات از انجام تحقیقات). .......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

 

III- نیروهای عامل ماجرا:

 

الف) اگر عاملان واقعه مأمور دولت اند، لطفاً مشخص کنید (برای مثال: ارتش، پلیس، اشخاص یونیفرم‌پوش یا خیر، مأموران امنیتی، مقام و مرتبه‌ عاملان و اطلاعات دیگری که بتواند به شناسایی آنان کمک کند) و مستدل کنید به چه دلیل آنان را مسئول می‌دانید:

 

ب) اگر چنانچه مسببان واقعه را نمی‌توان به عنوان مأموران دولت شناخت، به چه دلیل بر آنید که دولت یا اشخاص وابسته به آن، مسبب واقعه بوده‌اند؟ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

پ) اگر شاهدانی وجود دارند، نام آنان را بنویسید. اگر این اشخاص مایل اند ناشناس بمانند مشخص کنید که از اعضای خانواده اند یا اشخاصی گذری و غیره؛ اگر مدارکی وجود دارد، قید کنید: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

IV- اقدامات انجام شده توسط قربانی یا اعضای خانواده‌اش:

 

     الف) آیا به دادگستری مراجعه شده؟ (تاریخ، اقدام کننده، مرجع قضایی مسئول): ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

برای نتیجۀ اقدامات در پایین نگاه کنید به V(b)

 

ب) سایر اقدامات: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................

 

V- اقدامات مقامات کشوری:

الف) مشخص کنید که آیا تحقیقات توسط مقامات دولتی انجام گرفته یا خیر، اگر آری، چگونه بوده، اکنون در چه مرحله‌ای است. اقدامات دیگر چه بوده است؟ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................

ب) در صورت اقدام قضایی توسط قربانی یا اعضای خانواده‌ او، رفتار ارگان‌های دولتی با آنان چگونه بوده است؟ چه نتایجی داشت؟ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................

 

VI- اطلاعات مربوط به نویسنده‌ این گزارش:

........................................................................................................................................................................................................................................................

 

تاریخ:

 

محل امضاء