بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
کمیسیون‌های حقیقت و آشتی

کمیسیون حقیقت : کره جنوبی ٢٠٠٠

انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
انستیتوی صلح ایالات متحد
۲۳ بهمن ۱۳۸۱
گزارش

کمیسیون حقیقت: کمیسیون حقیقت ریاست جمهور دربارۀ مرگ‌های مشکوک

مدت کار: ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٤

منشور: قانون ویژه برای یافتن حقیقت مرگ‌های مشکوک

اعضای کمیسیون: ٩ نفر برای هر دوره

گزارش: گزارش عمومی

تاریخ عملیات: دور اول: اکتبر سال ٢٠٠٠ تا ١٦ سپتامبر ٢٠٠٢ (٢٤ ماه)، دور دوم: ١ ژوئیه ٢٠٠٣ تا اوت ٢٠٠٤ (١٢ ماه).

 

زمینه‌ها: در ماه مه سال ١٩٦١، ژنرال پارک گونگ- هی دولت را با کودتای نظامی سرنگون کرد. نیروهای امنیتی قدرت گرفتند و سرکوب ازادی‌ها به روالی عادی بدل شد. افراد متعلق به اپوزیسیون دستگیر شدند و تحت شکنجه قرارگرفتند. در سال ١٩٧٩، پس از قتل ژنرال پارک، ژنرال چون دوو هوان قدرت را به دست گرفت و با همان روش‌های پیشین حکومت کرد. با بالا گرفتن مخالفت مردم و رویارویی آنان با حکومت، در سال ١٩٨٧ بار دیگر دولت غیرنظامی بر سر کار آمد.

در دهۀ ١٩٩٠، سه بار انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و سرانجام در سال ١٩٩٧ مدافع قدیمی حقوق بشر، کیم دای- جونگ به ریاست جمهوری رسید. او در ١٥ ژانویه سال ٢٠٠٠، قانون ویژۀ یافتن حقیقت دربارۀ مرگ‌های مشکوک را به تصویب رساند. کمیسیون حقیقت ریاست جمهور در مورد مرگ‌های مشکوک، کار خود را از ١٧ اکتبر سال ٢٠٠٠ آغاز کرد.

منشور: قانون ویژه یافتن حقیقت مرگ‌های مشکوک از سوی پارلمان کشور تدوین شد و در ١٦ ژانویه سال ٢٠٠٠ با امضای رئیس جمهور به قانون بدل شد. بعدها، در ١٤ نوامبر سال ٢٠٠٢ اصلاحاتی در این قانون صورت گرفت و کار کمیسیون یک دورۀ دیگر تمدید شد.

مأموریت: این کمیسیون مأموریت یافت که در مورد مرگ شهروندان کره جنوبی از سال ١٩٧٥ تا ١٩٨٧ تحقیق کند، نتایج کار را گزارش دهد، توصیه‌های لازم را به رئیس جمهور تسلیم کند و عاملان نقض حقوق را شناسایی نماید. شهروندان نیز می‌توانند متقاضی انجام تحقیقات توسط کمیسیون باشند.

ساختار و اعضای کمیسیون: در هر دوره، ٩ نفر عضو کمیسیون بودند. سه نفر از آن‌ها در هر دو دوره حضور داشتند. در دورۀ اول، هشت مرد و یک زن به ریاست یانگ سونگ-کیو، و در دورۀ دوم به ریاست هانگ سانگ- بوم شرکت داشتند.

گزارش: گزارش کمیسیون در دور نخست کار (اکتبر ٢٠٠٠ تا اکتبر ٢٠٠٢) در چهار جلد و بیش از ٣٠٠٠ صفحه در ١٢ فوریه سال ٢٠٠٣ منتشر شد. فشردۀ گزارش به زبان انگلیسی زیر عنوان «سفری دشوار به سوی عدالت» در سال ٢٠٠٤ توسط Samin Books منتشر شد.

 

نتایج:

جمع‌بندی

  • طبق گزارش کمیسیون حقیقت ریاست جمهور برای یافتن حقیقت مرگ‌های مشکوک، نظام دیکتاتوری در ٥٢ پرونده مسئول شناخته شد. در ٣٠ مورد از ٨٣ پرونده‌ای که پس از ژانویه سال ٢٠٠١ مورد تحقیق قرار گرفت، کمیسیون به نتیجۀ روشنی نرسید.

 

توصیه‌ها:

  • کمیسیون توصیه کرد که اقدامات قانونی برای شناسایی عاملان نقض حقوق صورت گیرد.
  • گزارش کمیسیون حاوی توصیه‌های دقیقی در مورد ممنوعیت نابود کردن مدارک و اسناد مورد استفادۀ کمیسیون بود.

نکات ویژه: کمیسیون فاقد اختیار احضار کسی بود و بسیاری از مقامات دولتی حاضر به همکاری با کمیسیون نشدند.

 

منابع:

نگاه کنید به منابع در متن انگلیسی.