بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

شکنجه کردن مدافع حقوق بشر، آرش صادقی، در زندان اوین

عفو بین‌الملل
۱۳ اسفند ۱۳۹۵
فراخوان/اقدام فوری

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که پاسداران انقلاب با جلوگیری از درمان آرش صادقی، این زندانی سیاسی را شکنجه می‌کنند. آرش صادقی از مشکلات تنفسی، و خونریزی معده در رنج است و نیاز به بستری شدن در بیمارستان و مداوای فوری دارد. اما مقامات قضایی و مسئولان  زندان اوین از دسترسی او به خدمات پزشکی در بیرون از زندان جلوگیری می‌کنند. عفو بین‌الملل بار دیگر از مقامات ایران می‌خواهد که این زندانی سیاسی را بدون هیچ قید و شرطی فوراْ آزاد کنند و بیش از این مانع دسترسی او به خدمات درمانی نشوند. نگاه کنید به متن کامل این بیانیه در کتابخانه به زبان انگلیسی.