ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل درباره نقض حقوق بشر در ایران (۲۰۱۶)

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۴ اسفند ۱۳۹۵
گزارش

سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه خود را در باره نقض حقوق بشر در جهان امروز منتشر کرد. کمیته حقوق کودک سازمان ملل از ادامه اعدام خردسالان در ایران و نیز تأثیرات مخربی که اعدام در ملا عام بر روی کودکان می‌گذارد ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش به تفصیل از وضعیت آزادی بیان و آزادی اجتماعات، اعمال شکنجه بر زندانیان و بدرفتاری در زندان‌ها،‌ اعمال مجازات‌های خشن غیرانسانی و خفت‌بار، محاکمه‌های ناعادلانه، سرکوب آزادی عقیده و مذهب،‌ تبعیض‌های قومی،‌ عدم رعایت حقوق زنان، و سرانجام تداوم اعدام‌ها، سخن رفته است.  نگاه کنید به بخش ایران این گزارش در کتابخانه به زبان انگلیسی.