بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : مرگ با سنگسار، مجازاتی مشمئز کننده و غیر قابل قبول

۲۵ دی ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی