بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

شما هر کسی را به هر دلیلی می توانید بازداشت کنید : ایران سرکوب فعالان مستقل را گسترش می دهد

دیده بان حقوق بشر
۱۸ دی ۱۳۸۶
گزارش