بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

زندگی آرش صادقی در خطر است و مقامات ایران از انتقال او به بیمارستان خودداری می‌کنند

عفو بین الملل
۱۵ دی ۱۳۹۵
خبرنامه

عفو بین‌الملل امروز با انتشار بیتنیه‌ای از مقامات ایران خواست که آرش صادقی را هرچه زودتر به بیمارستان منتقل کنند تا تحت درمان قرار گیرد. وضعیت آرش صادقی به دلیل اعتصاب غذای طولانی، به شدت بحرانی شده و در صورت محرومیت از خدمات درمانی خطر مرگ او را تهدید می کند. نگاه کنید به متن اصلی این بیانیه.