بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

مجازات اعدام و قربانیان

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۳۱ شهریور ۱۳۹۵
گزارش

در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل کتاب تازه‌ای زیر عنوان مجازات اعدام و قربانیان منتشر کرد که اتفاق مهمی در حاشیه هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی ملل متحد بود. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل خبر انتشار این کتاب را اعلام کرد و میز گردی برای بحث در مورد آنچه که مربوط به قربانی می‌شود برپا نمود.

«مجازات اعدام و قربانیان»، به لحاظ تحلیل‌های مشروحی که از «قربانی شدن در سیستمی مرگبار» به دست می‌دهد بسیار غنی است. مطالب این کتاب گاه آموزنده و گاه عاطفه برانگیز است. 

نگاه کنید به متن کامل این کتاب به زبان انگلیسی.