بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

مقامات ایران با محروم کردن زندانیان سیاسی و عقیدتی از دسترسی به خدمات درمانی با جان آنان بازی می‌کنند

عفو بین الملل
۲۸ تیر ۱۳۹۵
اطلاعیه مطبوعاتی

بنا بر گزارشی که امروز سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرد، مقامات ایران با جلوگیری از دسترسی زندانیان عقیدتی و نیز زندانیان سیاسی به خدمات پزشکی و بهداشتی، آنان را در معرض خطر مرگ و معلولیت دایمی یا سایر لطمات جسمی و روحی برگشت‌ناپذیر قرار می‌دهند. این گزارش زیر عنوان «گروگان گرفتن خدمات درمانی: نفی بیرحمانه خدمات درمانی در زندان‌های ایران»، نشان دهنده وضعیت اسفناک بهداشت در زندان‌های ایران است. این زندانیان چنانکه تا به امروز بارها نشان داده اند، در برابر این بی عدالتی چاره‌ای جز اعتصاب غذا نداشته اند. گزارش تاکید می‌کند که مقامات ایران در بسیاری موارد با استفاده از این ابزار زندانیان را وادار به اعتراف‌های دروغین علیه خود می‌کنند.

در این گزارش، ۱۸ مورد هولناک از محرومیت زندانیان عقیدتی و سیاسی از دسترسی به خدمات درمانی و عوارض جبران‌ناپذیر آن به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. زینب جلالیان، امید کوکبی، افشین سهراب زاده، عفیف نعیمی، علیرضا رسولی و... از جمله زندانیان عقیدتی و سیاسی محروم از خدمات درمانی اند. نگاه کنید به متن کامل این گزارش به زبان انگلیسی.