بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

زندانی عقیدتی، نرگس محمدی در اعتصاب غذا

عفو بین الملل
۱۶ تیر ۱۳۹۵
فراخوان/اقدام فوری

بنابر بیانیه عفو بین‌الملل، نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و زندانی عقیدتی از هفتم تیرماه، یعنی از ده روز پیش در اعتراض به مقامات ایران در اعتصاب غذا به سر می‌برد. مقامات ایران اجازه نمی‌دهند که این مادر زندانی به فرزندانش دیدار کند. خود او پیش از این در این باره نوشت «علی‌رغم میل و توان جسمی‌ام، راهی برایم نماند جز اینکه فریاد مادر بودن و دلتنگ بودنم را با اعتصاب غذا اعلام نمایم.» به گفته عفو بین‌الملل، سلامت جسمی و حتا جان او در خطر است. نرگس محمدی از بیماری‌های مختلفی رنج می‌برد.

عفو بین الملل در این بیانیه از همگان می‌خواهد که با نوشتن نامه (به هر زبانی که مایل اند) به مقامات ایران خواهان آزادی فوری این زندانی عقیدتی شوند که به جرم فعالیت مسالمت آمیز در راه دستیابی ایرانیان به حقوق بشر دستگیر و زندانی شده است. از آنان بخواهند که اجازه دهند با فرزندانش ملاقات کند و از امکان مداوا در بیرون از زندان برخوردار شود.

نشانی این مقامات در متن اصلی این فراخوان آمده است.