بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

۲۹ نهاد حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی: هفت رهبر بهایی باید فورا از زندان آزاد شوند

۲۹ نهاد حقوق بشری
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱ خرداد ۱۳۹۵
نامه

در این فراخوان، ۲۹ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق بشر خواهان آزادی فوری هفت تن از رهبران بهایی در ایران شدند. این هفت نفر به جرم عقایدی که دارند از هشت سال پیش در زندان به سر می‌برند. اسامی آنان عبارت است از: فریبا کمال آبادی،‌ جمال الدین خانجانی،‌عفیف نعیمی، سعید رضایی، مهوش ثابت،‌ بهروز توکلیرو وحید تیزفهم. همه آن‌ها به حبس‌های طولانی محکوم شدند. اما حکم ۲۰ سال حبس آنان در مرحله بعدی به ۱۰ سال کاهش یافت.

رویا برومند، مدیر اجرای بنیاد عبدالرحمن برومند، ازجمله امضا کنندگان این فراخوان است. نگاه کنید به متن کامل این بیانیه به زبان انگلیسی.