بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان‌های دیگر

ده نهاد حقوق بشری خواهان آزادی ۳۲ زندانی بهایی شدند

بنیاد عبدالرحمن برومند و نه نهاد حقوق بشر
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
فراخوان/اقدام فوری

ده نهاد حقوق بشر ایرانی با انتشار فراخوانی از اتحادیه اروپا می‌خواهند که از جمهوری اسلامی بخواهد که دست از آزار و شکنجه هموطنان بهایی ما بردارند و با تشکیل هیئتی در مورد شکنجه‌هایی که هنگام بازجوی و اعتراف گیری، به بازداشت شدگان روا داشته اند تحقیق کنند. ۳۲ نفر از پیروان دیانت بهایی، صرفا به دلیل عقایدی که دارند، در پشت درهای بسته، در مجموع به ۲۳۸ سال حبس محکوم شده اند. برخی از این بهاییان از سال ۱۳۹۱ در زندان به سر می‌برند و برخی نیز در انتظار دادگاه تجدید نظر اند. نگاه کنید به متن کامل این بیانیه در کتابخانه بنیاد به زبان انگلیسی.