بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

آتنا فرقدانی دیر آزاد شد، باید سایر زندانیان عقیدتی نیز آزاد شوند

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
اطلاعیه مطبوعاتی

عفو بین‌الملل در این اطلاعیه با ابراز خرسندی از آزادی آتنا فرقدانی خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است.