بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران واداشتن آتنا فرقدانی به «آزمایش واژینال» را پذیرفت

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
فراخوان/اقدام فوری

آتنا فرقدانی، هنرمند نقاش، و زندانی عقیدتی همچنان با محکومیت ۱۲ سال و ۹ ماه حبس در زندان و در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر است. بنابر بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، مقامات ایران اکنون پذیرفته اند که این زندانی را به زور مورد آزمایش باکرگی قرار داده اند. علاوه براین، مقامات زندان با سپردن وثیقه و آزادی این زندانی عقیدتی و مدافع حقوق بشر تا زمان دادگاه تجدید نظر مخالفت کرده اند. دبیر کل سازمان ملل در گزارش ماه گذشته خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که مقامات زندان به زور آتنا فرقدانی را معاینه کرده اند. خود آتنا فرقدانی در سال گذشته در نامه‌ای که مخفیانه از زندان به بیرون فرستاد از این عمل غیرانسانی پرده برداشت.

سازمان عفو بین‌الملل این «آزمایش واژینا» توسط مقامات زندان را شدیدا تبعیض‌آمیز دانسته و آن را برای سلامتی روحی و جسمی زندانی زیانبار و عملی متضاد با قوانین بین‌المللی در مورد شکنجه، و سایر بدرفتاری‌های خشن، غیرانسانی و خفت‌بار ارزیابی کرده است.  

عفو بین‌الملل در این فراخوان از همگان می‌خواهد که با نوشتن نامه به مقامات ایرانی (به هر زبانی که مایل اند)، خواهان آزادی سریع این زندانی شوند که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در زندان به سر می‌برد. علاوه براین، تعهدات بین‌المللی ایران و ازجمله ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را یادآور شوند که آزادی بیان و نیز فعالیت‌های هنری را تضمین کرده است.