«نهادهای امنیتی غیر پاسخگوی ایران به وعده‏‌های ‏رییس جمهور روحانی در بارۀ ایرانی فراگیر باشد اعتنایی نمی کنند. این شیوه دستگیری ایرانیانی که صرفاً در طی زمان اقامت خود در خارج از ایران، از حق خویش برای آزادی بیان و تجمع بهره‏ مند شدند، این مفهوم را که ایران حقیقتاً از شهروندان خود که می‏خواهند به وطن بازگردند استقبال می‏کند، شدیداً تضعیف می‏‌نماید» 

سارا لی ویتسون: رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر

مصطفی عزیزی، فیلمساز مستند و مقیم دایمی کانادا در روز ۲۵ فوریه ۲۰۱۵ در حالیکه برای دیدار خانواده خود به ایران رفته بود دستگیر شد. شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران عزیزی را که هنوز در زندان به سر می‌‏برد، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «توهین به مقام رهبری»، و «تبلیغ علیه نظام» به تحمل هشت سال حبس محکوم نمود. سازمان امنیت سپاه پاسداران انقلاب ایران سراج میردامادی که در طی اقامتش در فرانسه به عنوان خبرنگار برای وبسایت رادیو زمانه کار می‏کرد را در روز ۱۰ مه ۲۰۱۴  دستگیر نمود. او در سال ۲۰۱۳ به ایران باز گشته بود و پیش از دستگیری چندین بار مورد بازجوئی قرار گرفته بود.

در روز ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۴ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران میردامادی را به دلیل فعالیت‌‏های ‏روزنامه نگاری اش به اتهام «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به تحمل شش سال حبس محکوم نمود. وی اکنون در زندان اوین به سر می‏برد. پدر میردامادی به وبسایت روز آنلاین گفت قاضی ابوالقاسم صلواتی مسئول شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در طی محاکمه وی گفته بوده است با تو چنان رفتاری می‏کنیم که هیچ کدام از ایرانیان هوس آمدن به ایران را نکنند.

در آوریل ۲۰۱۴ مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب ایران، حسین نورانی نژاد، روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی را دو ماه پس از بازگشتش از استرالیا که برای طی دورۀ کارشناسی ارشد به آنجا سفر کرده بود، دستگیر نمودند. در ماه ژوئن ۲۰۱۴ دادگاه انقلاب، نورانی نژاد را که پس از دو ماه حبس انفرادی به قید وثیقه آزاد شده بود، به جرم «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» به تحمل شش سال حبس محکوم کرد. سپس یک دادگاه تجدید نظر مجازات نورانی نژاد را به یک سال حبس کاهش داد. نورانی نژاد در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌‏برد.