بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران (۲۰۱۶)

بانکی مون
سازمان ملل متحد
۱۳ اسفند ۱۳۹۴
گزارش

گزارش سالانه دبیر کل سازمان ملل متحد مورخ ۳ مارچ ۲۰۱۶ انتشار یافت. در مقدمه این گزارش پس از برشمردن نقض حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، و نقض ازادی بیان، به همکاری جمهوری اسلامی ایران در مورد رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در این کشور در چارچوب <بررسی ادواری جهانی> اشاره شده، و از مخالفت ایران با ورود گزارشگر ویژه به این کشور برای تنظیم گزارش در محل، انتقاد می‌شود. 

در بخش‌هایی از این گزارش در آغاز، موارد زیر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است:

اعمال مجازات اعدام،؛ ادامه اعدام افراد زیر ۱۸ سال؛ اعمال شکنجه و مجازات و رفتارهای خشن، غیرانسانی و خفت‌بار؛ محدودیت آزادی عقیده و بیان؛ نقض حق آزادی تجمع و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز؛ وضعیت مدافعان حقوق بشر و کنشگران جامعه مدنی؛ وضعیت زنان؛ رفتار با اقلیت‌های قومی و مذهبی؛ 

سپس در بخش سوم این گزارش به مسئله همکاری جمهوری اسلامی با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر پرداخته می‌شود. و در پایان توصیه‌های دبیر کل برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران آمده است. متن کامل این گزارش به زبان انگلیسی در کتابخانه بنیاد در دسترس خوانندگان است.