بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

حکم شش سال حبس کیوان کریمی در دادگاه تجدید نظر کاهش یافت

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۷ اسفند ۱۳۹۴
فراخوان/اقدام فوری

طبق فراخوان عفو بین‌الملل، حکم کیوان کریمی، مستندساز، که به اتهام «توهین به مقدسات و رابطه نامشروع از طریق روبوسی و دست دادن با نامحرم» به شش سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر به یکسال حبس، پنج سال حبس تعلیقی و ۲۲۳ ضربه شلاق کاهش یافت. عفو بین‌الملل از همگان می‌خواهد که با نوشتن نامه به مقامات ایرانی به مجازات این زندانی عقیدتی اعتراض کنند و با یادآوری مواد ۱۷، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران متعهد به رعایت آن است، خواهان آزادی بی قید و شرط او شوند. نشانی این مقامات در ذیل این فراخوان آمده است. نگاه کنید به متن کامل این بیانیه در کتابخانه به زبان انگلیسی.