بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

گزارش عفو بین الملل درباره اعدام نوجوانان در ایران

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۱ دی ۱۳۹۴
گزارش

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود با بر شمردن ده‌ها مورد اعدام نوجوانان در ایران، جمهوری اسلامی را ناقض تعهدات بین‌المللی این کشور می‌داند و اعلام می‌کند که مقامات جمهوری اسلامی نوجوانانی را که پیش از ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند،  همچنان به اعدام محکوم می‌کند. جمهوری اسلامی با اینکه نزدیک به دو دهه است که کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده، اما در عمل تعهدات ناشی از آن را زیر پا می‌گذارد. عفو بین‌الملل از مقامات کشورهای دیگر می‌خواهد که در روابط اقتصادی خود با جمهوری اسلامی، به مقامات ایرانی در این باره هشدار دهند.

متن کامل این گزارش را که به زبان انگلیسی منتشر شده، در کتابخانه خواهید یافت.