بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

محکومیت مجدد سجاد سنجری و حمید احمدی به اعدام نشان دهنده نقض حقوق کودک است

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۷ آذر ۱۳۹۴
اطلاعیه مطبوعاتی

عفو بین‌المل اعلام کرد که محکومیت دوباره سجاد سنجری و حمید احمدی در دادگاه تجدید نظر نشان از نقض حقوق کودک توسط جمهوری اسلامی است. حمید احمدی هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ داشت. عفو بین‌الملل در این بیانیه خواهان لغو بی قید و شرط این احکام شده است. نگاه کنید به متن کامل این بیانیه در کتابخانه به زبان انگلیسی.