بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: به دستگیری های گسترده برای"اتهامات اخلاقی" پایان دهد

سازمان دیده بان حقوق بشر
سازمان دیده بان حقوق بشر
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶
بیانیه

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر

بازداشت های فله‌ای و یورش به خانه ها، تجاوزبه حریم خصوصی افراد است

(نیویورک، بیست و هقتم اردیبهشت ۱۳۸۶) سازمان دیده بان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه ای، دستگیری هزاران نفر زن و مرد در طی هفته های گذشته و تحت پوشش "مقابله با شئون غیراخلاقی" را نشان دهنده تهدیدی برای حرمت حریم خصوصی درایران، توسط اقدامات عنان گسیخته پلیس دانست. این سازمان خواستارآزادی فوری همه کسانی که به عنوان بخشی از این مبارزه دستگیر شده اند، ازجمله بیش ازهشتاد نفری که در حمله به میهمانی ای درشهر اصفهان در روز بیستم اردیبهشت بازداشت شده اند، شده است.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: " در ایران، دیوار خانه های مردم شفاف، اما راهروهای عدالت ناشفاف و تیره است. این مبارزه و پیکاربه اصطلاح "اخلاقی" نشان می دهد که که در ایران امروز تا چه اندازه احترام به جایگاه و شان انسانی وعرصه خصوصی شکننده و ضعیف است."

ازآغاز ماه اردیبهشت تا کنون، پلیس ایران و شبه نظامیانی که بسیجی نامیده می شوند، سرکوبی سراسری را درکشور برعلیه مردمی که آنها را به انحراف از معیارهای رسمی رفتاری و پوشش لباس متهم می کنند، اجرا کرده اند. دربیست و پنجم فروردین ، دیوان عالی کشور حکم محکومیت شش بسیجی که در شهر کرمان پنج نفر را درسال ۲۰۰۲ به دلیل اینکه آنها را از نظر اخلاقی فاسد تشخیص داده بودند کشتند ، معلق کرد. موضوعی که نشان دهنده فضایی است که در آن نیروهای شبه نظامی از چنین معافیتی، حتی پس از اقدام به قتل، برخوردار هستند.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده انتظامی کشور، روز پنجم اردیبهشت به خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفت نیروهای انتظامی ۱۵۰ هزار نفر را درجریان مبارزه با بدحجابی دستگیر وآنها را مجبور به نوشتن "تعهدنامه" کرده اند تا ضوابط پوشش را مطابق با استانداردهای دولتی مراعات کنند. براساس گفته های مقدم، هشتاد و شش نفر ازافراد یاد شده برای پیگرد قانونی به مراجع قضایی معرفی شده اند.

در بیست و سوم اردیبهشت، محمود بت شکن، رییس پلیس امنیت فرودگاه به خبرگزاری نیمه رسمی کار ایران گفت که ماموران او بیش از۱۷۰۰۰ نفر از مردمی که طی ماه گذشته در فرودگاه های کشور تردد کرده اند را به خاطر پوششان متوقف و مورد بازخواست قرارداده اند. او اضافه کرده است که ماموران او ۸۵۰ زن را بازداشت و تنها بعد ازآنکه "تعهد نامه" امضاء کرده اند آنها را آزاد کرده اند. به گفته او ۱۳۰ نفر دیگر نیز توسط مقامات قضایی مورد پیگرد قرارگرفته اند.

یک شاهد عینی در خصوص یورش انجام شده در اصفهان به دیده بان حقوق بشر گفت که نزدیک به ساعت ده شب روز بیستم اردیبهشت ، نیروهای پلیس و بسیج به یک میهمانی تولد خصوصی در یکی ازآپارتمان های شهر حمله کردند. آنها ۸۷ نفررا دستگیر کردند که در میان آنها چهارزن و حداقل هشت نفر که متهم شده اند لباس جنس مخالف را پوشیده بودند، حضور دارند. نیروهای پلیس و بسیج افراد دستگیرشده را به خیابان آورده، تا کمر لخت کرده و آنها را به حدی که کمر و صورتهایشان خونی شده بود، مورد ضرب و شتم قراردادند. براساس این گزارش، چندین نفر با شکستگی استخوان روبروشده اند.

مقامات رسمی چهار زن و یک کودک دستگیرشده درمیهمانی را روز پس ازآن آزاد کردند. درحالی که برخی دستگیر شدگان آزاد شده اند و تعداد نامشخصی هنوز در توقیف هستند. یک قاضی به اعضای خانواده های این افراد گفته است افرادی که در بازداشت نگهداری شده اند به مصرف الکل و همجنس گرایی متهم خواهند شد.

ظاهرا، به اعضای خانواده های افراد یاد شده اجازه داده نشده است که دستگیر شدگان را ببینند. این افراد همچنین از دراختیارگرفتن وکیل نیز منع شده اند.

استورک درهمین زمینه گفته است: " وقتی مقامات رسمی درها و استخوان ها را به نام اخلاق می شکنند، اجرای قانون، به سخره گرفته می شود."