ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

شهروند کرد که در انتظار رأی دیوان عالی کشور بود اعدام شد

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۴ شهریور ۱۳۹۴
خبرنامه

بهروز آلخانی، زندانی کرد اهل سلماس، شب گذشته به همراه پنج تن دیگر اعدام شد. به گفتۀ عفو بین الملل، او را در حالی اعدام کردند که در انتظار رأی دیوان عالی کشور بود. جسد او را به خانواده اش تحویل نداده اند. عفو بین الملل دیروز نیز با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواست که از اعدام او خودداری کنند و بیش از این دستان خود را با خون این قربانیان آلوده تر نسازند. عفو بین الملل اعلام کرد که در سال جاری میلادی، نزدیک به ۷۰۰ نفر را در ایران اعدام کرده اند.