بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

سرنوشت سامان نسیم پس از سه ماه انتظار هنوز نامعلوم است

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
فراخوان/اقدام فوری

عفو بین‌الملل با انتشار فراخوان دیگری خواستار لغو حکم اعدام سامان نسیم شد. سامان هنگامی که ۱۷ ساله بود دستگیر شد. او سپس اعلام کرد که به شدت شکنجه شده و مورد بدرفتاری زندانبانان و بازجویانش قرار گرفته است. عفو بین‌الملل در این فراخوان از همگان می‌خواهد که با نوشتن نامه به رئیس قوه قضایی خواهان متوقف کردن اعدام نسیم،‌ و برگزاری محاکمه‌ای عادلانه شوند. نگاه کنید به متن انگلیسی این فراخوان در کتابخانه بنیاد.