بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

قانون پیشنهادی، زن ایرانی را به «ماشین بچه‌ سازی» فرومی‌کاهد

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲۰ اسفند ۱۳۹۳
اطلاعیه مطبوعاتی

عفو بین الملل با ابراز نگرانی از محروم شدن زنان ایران از حقوق اساسی‌شان، سیاست افزایش جمعیت در ایران و تبدیل شدن زنان را به «ماشین‌های بچه‌ساز» محکوم می‌کند. خانم حسیبه حاج صحراوی، مسئول خاورمیانه و شمال افریقای عفو بین الملل معتقد است که پیشبرد این سیاست پیامدهای بسیار مخربی برای زنان ایران خواهد داشت. نگاه کنید به متن کامل این مقاله در کتابخانه به زبان انگلیسی. نیز نگاه کنید به گزارش ضمیمه درباره وضعیت زنان در ایران و سیاست‌های جمعیتی و تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی ایران در قبال زنان.