بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

در پی اعتصاب غذا، وضعیت آتنا فرقدانی، هنرمند نقاش، وخیم گزارش شده است

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۱ اسفند ۱۳۹۳
اطلاعیه مطبوعاتی

خانم آتنا فرقدانی که در دی ماه گذشته برای بار دوم به اتهام «توهین و تبلیغ علیه نظام» دستگیر شد، در اعتراض به شرایط غیرانسانی بازداشتش در زندان قرچک ورامین دست به اعتصاب غذا زده است. عفو بین الملل در این اطلاعیه از حسیبا حاج صحراوی،‌ مسئول خاورمیانه و شمال افریقای سازمان عفو بین الملل نقل می‌کند که خانم آتنا فرقدانی هرگز نباید بازداشت می‌شد و دستگیری خودسرانه او نقض آشکار آزادی بیان است.  نگاه کنید به متن کامل این اطلاعیه به زبان انگلیسی.