بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

کمک های اروپا به ایران و پاکستان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا کمک به ادامه اعدام ها؟

لغو اعدام
لغو اعدام
۱۰ آبان ۱۳۹۳
گزارش

این گزارش را Reprieve (لغو اعدام) در اواخر سال گذشته به زبان انگلیسی انتشار داده است. این نهاد که مرکز آن در لندن است به سوء استفاده کشورهایی چون ایران و پاکستان از کمک‌های مالی کشورهای اتحادیه اروپا به این کشورها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدرمی‌پردازد. تا کنون تلاش‌های اتحادیه اروپا برای کاستن از شمار اعدام‌ها به ویژه در ایران، با وجود کمک مالی به این کشورها، بی نتیجه بوده است. برای مثال، فقط کشور انگلیس، از سال ۱۹۸۵ تا به امروز نزدیک به سی میلیون دلار به این دو کشور داده است! در ایران از زمان انقلاب تا به امروز بیش از ده هزار نفر فقط در رابطه با مواد مخدراعدام شده‌اند. به همین دلیل، نویسندگان این گزارش، همچون بسیاری از نهادهای حقوق بشری، از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند، نسبت به مفید بودن این گونه کمک‌ها ابراز تردید کرده و از اتحادیه اروپا می‌خواهند که ادامه این کمک‌ها را به تعلیق مجازات اعدام در این کشورها مشروط کنند. متن کامل این گزارش را در کتابخانه بنیاد به زبان انگلیسی مطالعه کنید.