بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

مقامات ایران تهدید کرده اند که حکم ۱۰ محکوم به مرگ را که فردی زیر ۱۸ سال نیز در میان آنان است به اجرا خواهند گذاشت

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲۵ آذر ۱۳۹۳
اطلاعیه مطبوعاتی

مقامات ایرانی تهدید کرده‌اند که اگر زندانیان سیاسی زندان ارومیه به اعتصاب غذای خود ادامه دهند، حکم ۱۰ نفر را که به جرم محاربه با خدا و افساد در ارض، محکوم به اعدام شده‌اند و از جمله اعتصاب کنندگان اند، اجرا خواهند کرد. به گفته مسئول بخش خاورمیانه و شمال افریقای عفو بین‌الملل، اعلام کرد که «واقعا تاسف‌انگیز است که مقامات ایران این چنین با جان افراد بازی می‌کنند. این تهدید به مرگ و دیگر اشکال تنبیهی برای جلوگیری از اعتصاب غذای زندانیان، نشان می‌دهد که چگونه دستگاه قضایی ایران فاسد شده است». بنا بر این اطلاعیه، ۲۹ نفر از زندانیان سیاسی که در بند ۱۲ زندان ارومیه به سر می‌برند، از ۲۹ آبان ماه در اعتراض به وضعیت وخیم این بند و عدم تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان عادی دست به اعتصاب غذا زده‌اند. بنا به اطلاعیه عفو بین الملل، یکی از ده محکوم به اعدام، سامان نسیم نام دارد که سال پیش به جرم شرکت در عملیات مسلحانه به مرگ محکوم شده است. در حالی که نسیم کودکی بیش نبوده و زیر فشار بازجویان مجبور به اعتراف دروغین شده است. عفو بین الملل در پایان، خواهان بهبود شرایط زندان و تخفیف در احکام اعدام شده است. نگاه کنید به متن کامل این اطلاعیه در کتابخانه به زبان انگلیسی.