بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

غنچه قوامی در اعتصاب غذای خشک

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۶ آبان ۱۳۹۳
فراخوان/اقدام فوری

عفو بین‌الملل با انتشار این فراخوان خواهان آزادی فوری غنچه قوامی شده است. او به جرم اعتراض به ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی دستگیر شده بود. این ایرانی تبار بریتانیایی، هم اکنون در اعتراض به حکم یک سال حبس و ممنوعیت خروج از ایران به مدت دو سال، در اعتصاب غذای خشک به سر می‌یرد. هنوز حکم او را رسماْ ابلاغ نکرده‌اند. این دومین بار است که غنچه قوامی دست به اعتصاب غذای خشک می‌زند. 

عفو بین‌الملل در این فراخوان از همگان می خواهد که با نوشتن نامه به مقامات ایران (به هر زبانی که می‌توانند)  از مقامات ایرانی بخواهند که غنچه قوامی را هرچه زودتر آزاد کنند. نشانی این مقام ها در ذیل این فراخوان به زبان انگلیسی آمده است.  نگاه کنید به کتابخانه انگلیسی.