ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

خطر شکنجه آرش صادقی، زندانی سیاسی، را تهدید می کند

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۷ مهر ۱۳۹۳
فراخوان/اقدام فوری

عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی شدید از وضعیت آرش صادقی در زندان اوین، از احتمال شکنجه شدن او سخن می‌گوید.  او بیش از یک ماه است که در سلول انفرادی به سر می‌برد. عفو بین‌الملل در این فراخوان از همگان می خواهد که با نوشتن نامه به مقامات ایران (به هر زبانی که می‌توانند)  از مقامات ایرانی بخواهند که آرش صادقی را هرچه زودتر آزاد کنند. نشانی این مقام ها در ذیل این فراخوان به زبان انگلیسی آمده است.  نگاه کنید به کتابخانه انگلیسی.