بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

غنچه قوامی، زندانی بریتانیایی ایرانی، در اعتصاب غذا

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۶ مهر ۱۳۹۳
فراخوان/اقدام فوری

عفو بین‌الملل با انتشار فراخوانی خواهان آزادی فوری غنچه قوامی شده است. این ایرانی تبار بریتانیایی، از یک هفته پیش در اعتراض به وضعیت بازداشت و عدم دسترسی به وکیل خود در اعتصاب غذا به سر می‌یرد. او بیش از صد روز است که بدون هیچ اتهامی در زندان اوین محبوس است. مادرش توانست پس از ۱۹ روز ملاقات کوتاهی با او داشته باشد. 

عفو بین‌الملل در این فراخوان از همگان می خواهد که با نوشتن نامه به مقامات ایران (به هر زبانی که می‌توانند)  از مقامات ایرانی بخواهند که غنچه قوامی را هرچه زودتر آزاد کنند. نشانی این مقام ها در ذیل این فراخوان به زبان انگلیسی آمده است.  نگاه کنید به کتابخانه انگلیسی.