بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بین الملل: سعید شیرزاد، فعال حقوق کودکان را آزاد کنید

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۱ مهر ۱۳۹۳
فراخوان/اقدام فوری

سعید شیرزاد، فعال حقوق کودکان که دوشنبه ۱٢خرداد ۱۳۹۳، به جرم تماس با خانواده‌های زندانیان سیاسی و نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل، در تبریز بازداشت شده بود،‌ هنوز در سلول‌های انفرادی زندان اوین به سر می‌برد و از هرگونه تماس با خانواده و وکیل خود محروم است. 

عفو بین‌الملل در این فراخوان از همگان می خواهد که با نوشتن نامه به مقامات ایران (به هر زبانی که می‌توانند)  از مقامات ایرانی بخواهند که سعید شیرزاد را هرچه زودتر آزاد کنند. نشانی این مقام ها در ذیل این فراخوان به زبان انگلیسی آمده است.  نگاه کنید به کتابخانه انگلیسی.