بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران باید از اعدام ریحانه جباری خودداری کند

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۷ مهر ۱۳۹۳
خبرنامه

براساس اطلاعیه عفو بین‌الملل، ریحانه را برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر منتقل کرده اند. ریحانه جباری، طراح دکوراسیون، هفت سال پیش زمانی که ۱۹ سال بیشتر نداشت، برای بررسی طرح دکوراسیون به منزل فردی که گویا از ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بوده می‌رود. او در دادگاه اعلام کرد که برای حفظ جان خود و جلوگیری از تعرض جنسی صاحبخانه، او را به قتل رسانده است. به گفته مسئول بخش خاورمیانه و شمال افریقای عفو بین‌الملل در مپرد شرایط این قتل تردیدهای جدی وجود دارد. 

سازمان عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است و آن را مجازاتی غیرانسانی و ناقض حقوق بشر می‌داند.