بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

هجده برنده جایزه نوبل فیزیک در نامه ای سرگشاده به خامنه ای خواستار آزادی امید کوکبی، فیزیکدان ۳۲ ساله ایرانی شدند

هجده برنده جایزه نوبل فیزیک
بنیاد برومند
۴ مهر ۱۳۹۳
نامه

برندگان جایزه نوبل فیزیک در این نامه سرگشاده، امید کوکبی را فردی "دلیر" توصیف کرده‌اند و از او به دلیل "مقاومت در برابر خدمت در برنامه‌های مضر برای بشریت" قدردانی کرده‌اند. او پیش از این، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از اعترافاتی که به اجبار و زیر فشار کرده بود پوزش طلبید. ۱۸ برنده جایزه نوبل در این نامه خواهان آزادی فوری او شده اند.