بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

وضعیت ۹ درویش اعتصابی در زندان وخیم است

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۳ مهر ۱۳۹۳
فراخوان/اقدام فوری

عفو بین‌الملل در این فراخوان از وضیعت ۹ درویش گنابادی که در زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند ابراز نگرانی کرده است. هشت نفر از آنان در زندان اوین و یک نفر در زندان عادل آباد شیراز از  ۹ شهریور ماه در اعتراض به اذیت و آزار و سرکوبی جامعۀ دراویش دست به اعتصاب غذا زده اند، و وضعیت آنان پس از گذشت نزدیک به یک ماه وخیم گزارش شده است. این نه زندانی عبارت اند از حمید رضا مرادی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، افشین کرم پور، امیر اسلامی، امید بهروزی، رضا انتصاری، مصطفی عبدی و کسری نوری. اکثریت دراویش در پی موج دستگیری‌های سه سال پیش، در زندان‌های مختلف کشور به سر می برند. آنان را طولانی‌مدت در سلول های انفرادی و محروم از تماس با خانواده و وکیل نگهداشته اند. این دراویش را با اتهام‌های واهی چون «عضویت در فرقه‌ ظاله»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشویش اذهان عمومی» و از این قبیل، خودسرانه به حبس‌های طولانی محکوم کرده‌اند. عفو بین‌الملل در پایان از همگان می‌خواهد که با نوشتن نامه به مقامات ایرانی، همراه با این سازمان بین‌المللی، خواستار آزادی بی قید و شرط آنان شوند. نام و نشانی مقامات ایرانی در ذیل این فراخوان آمده است و نوشتن نامه نیز به هر زبانی پذیرفته می‌شود. نگاه کنید به متن کامل این فراخوان در کتابخانه به زبان انگلیسی.